Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Praegused vabatahtlikud Võru Noortekeskuses:

Gabriella Ćziraki (Ungari) 01.09.2014-31.08.2015
Lisa Maria Laggner (Austria) 10.01.2015-10.11.2015

Varasemad vabatahtlikud Võru noortekeskuses:

Emanuele  De Giorgi (Itaalia) 01.12.2004-30.10.2005
Emrah Ates (Türgi) 27.12.2006-30.07.2007
Fanny Sureau (Prantsusmaa) 23.02.-30.07.2007
Felix Schumacher (Saksamaalt) 17.09.2007-28.08.2008
Matthias Engrand (Prantsusmaa) 09.07-23.12.2009
Fabien Gues (Prantsusmaa) 09.07.2009-08.01.2010
Dimitri Waxin (Prantsusmaa) 01.03.2010-16.08.2010
Alienor Plastrier (Prantsusmaa) 04.01.2011-03.10.2011
Romain Leray (Prantsusmaa) 15.02.2011-23.12.2012
Louis Quillerou (Prantsusmaa) 04.10-2011-2.07.2012
Josimar (Portugal)
Iza Maria Delgado (Peruu) 1.09.2013-28.02.2014
Ada Vahibe Alpagul (Türgi) 1.10.2013-30.09.2014

Vabatahtlike eesmärk teenistuse jooksul:

  • läbida eesti keele kursused;
  • korraldada oma maa kultuuri tutvustav õhtu;
  • abistada noorsootöötajat ürituste korraldamisel;
  • algatada uusi ettevõtmisi vastavalt enda oskustele ja huvidele (meisterdamiskursused, pillimängu õpetamine, keelekursused jne);
  • pakkuda noortele võimalust silmaringi laiendamiseks;
  • innustada noori tegutsema vabatahtlikena.

Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus noortele (17-30 eluaastat), kes soovivad 2-12 kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd just temale huvipakkuval alal ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.

Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon.

Vabatahtliku ülesandeks on noortekeskuse igapäevastes tegevustes kaasalöömine, noorsootöötajate abistamine ning erinevate tegevuste algatamine ja läbiviimine, sh õpitoad (kunst, muusika, fotograafia), välitegevused, ürituste korraldamine, kultuuridevaheline dialoog, uute projektide algatamine ja läbiviimine. Vabatahtlik Gabriella on kaasatud ka Võru noortekeskuse mobiilse noorsootöö ja huvitegevuse arendamisse, viies tegevusi läbi Puiga Põhikoolis, Navi Seltsimajas ja Parksepa keskuses.

Organsisatsioonid, kelle lehekülgi tasub jälgida just erinevate pakkumiste osas nt liituge uudiskirjaga või infolistiga, et iga päev saada informatsiooni kogu aeg (ka muude võimaluste osas):

www.estyes.ee

www.erinoor.ee/evs

http://www.continuousaction.ee/?mid=7

noorteportaal.ee

Organisatsioonid Võrumaal, kes saab olla saatvaks organisatsiooniks minemaks välismaale vabatahtlikuks :

MTÜ Võru Noortekeskus

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi

Vastseliina Noortekeskus

Kui sa oled huvitatud vabatahtlikus minema või tegema koostööd meie vabatahtlikega, siis võta julgesti ühendust e-maili teel info@vorunoortekeskus.ee, telefonil 782 3003 või astu noortekeskusest läbi.

 

Rohkem infot Erasmus + programmi ja Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta: www.euroopa.noored.ee

-----------------------------------------

You can find more information about us as  EVS host organisaton here: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=28000279643

-------------------------------------

„Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest."