Karjäär

Karjäär — kas redel või tee?

Praegusel ajal vaadeldakse karjääri kui teed, mis saab alguse juba lapseeas ja mida pole võimalik lühikese aja jooksul täielikult ette planeerida, vaid millega tegelemine on pidev ja pikaajaline protsess. Seega hõlmab karjäär nii elukutsevalikut, koolitust, astumist tööellu ja eneseteostust, pensionile jäämist ning tegevust pensionipõlveski.

Niisiis mõjutab karjääri planeerimine inimese elu tervikuna, olles tihedalt seotud erinevate elurollide ja teiste mõjuritega. Karjääri planeerimine võimaldab kontrollida oma elu ning astuda positiivseid samme, et alustada, muuta või parandada oma tööelu ja elukvaliteeti.

Kitsamalt võttes võib karjääri planeerimist mõista kui arengu, liikumise, tegevuse või tõusu kavandamist ühe konkreetse elukutse või organisatsiooni raamides. Sageli kujutatakse ametialast karjääri ette kui mööda redelit ülesronimist — madalamatelt ametpostidelt kõrgematele.

Allikas: http://www.rajaleidja.ee/84517/