Mis on malev?

Töömalev on laager, mis on mõeldud 13.-18aastastele noortele, kes soovivad  suvevaheajal veeta oma aega kasulikult, õppides uusi oskusi ning teenides sealjuures taskuraha. Malevas osalemine annab noorele hea võimaluse kujundada esmaseid tööharjumusi, tõsta tööalast teadlikkust tööohutusest, -seadustest ning omandada hilisemaks tööeluks vajalikke kogemusi. Malevlaste tööülesanneteks on peamiselt kergemad heakorrastus- ja abitööd

MTÜ Võru Noortekeskus korraldab Võru Õpilasmalevat juba 2005.aastast alates. Võru õpilasmaleva rühmad on komplekteeritud 2 omavalitsuse- Võru linna ja Võru valla õpilastest. Täname kõiki koostööpartnereid, kes on aidanud meil töömalevat korraldada!

Malevad:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019