Malev 2012

45 Võru noort olid ilma kiuste taas nautimas malevasuve 25. juunist kuni 6. juulini. Malevarühmad alustasid vihmasajus kohe peale jaanipäeva Pikakannul, Jaani koolimajas ning esmakordselt kodus ööbimisega Linna rühmas. Noored oli vanuses 13–17 eluaastat ning töölaagris oldi 12 päeva, mille jooksul toimus ka Võru rühmade kokkutulek. Malevlaste põhitööks oli rohimine ja maasikate korjamine, kuid oma tööga anti panus ka linna- ja vallaruumi korrastamisse ning Parksepas toimunud perepäeva ettevalmistusse.

Malevlaste päevakava nägi ette neli tundi tööd ning ülejäänud aeg sisustati iseseisvalt või rühmajuhtide abiga. Lisaks on ette nähtud erinevaid koolitusi ning tegevusi, et teha malev sisukamaks ning anda noortele algteadmisi töötamise, täpsemalt tööga seotud lepingute, kohustuste ning ohutuse kohta. Samuti räägiti karjäärist, esmaabist ning toimus malevapulm ja rebaste ristimine. Olenevalt rühmast oli noorte tegevuste hulgas näiteks playback show, pahupidi päev, spordipäev, filmiõhtud jne. Noorte jaoks osutus kõige põnevamaks sündmuseks ööhäire Jaani rühmas, mille aitas läbi viia Kaitseliit.

Maleva kokkutulek toimus sel korral kahe töönädala vahelisel nädalavahetusel ning sellest tulenevalt oli noortel esimene nädal malevas väga tihe, sest valmis oli vaja meisterdada lipp, kirjutada laul, välja selgitada parimad võrkpallis ja jalgpallis ning kõige tipuks ette valmistada talendi-show kava pealkirjaga „Kümme“. Kõik rühmad võtsid osa kõikidest tegevustest, ning siinjuures tahaks eriliselt kiita kõige nooremaid, kellest vaid ühel oli varasem malevakogemus. Kokkutulekuõhtut jäi lõpetama lõke ning saun. Maleva kokkutuleku võitis Jaani rühm, kuid võistlus parima rühma tiitlile jätkus veel järgmise nädala jooksul, mil tuli esitada malevakroonika. Samuti oli rühmadel võimalus boonuspunkte teenida mõne omaalgatusliku projekti eest. Nädala lõpuks oli punktiseis võrdne, kuid kohtunike ühisel otsusel anti parima rühma tiitel Jaani rühmale.

Töömurdja tiitli said endale eluteele kaasa Merlin Koppel Linna rühmast, Margus Isaak Pikakannu rühmast ning tööandjate ning rühmajuhtide poolt ühiselt valitud tiitlit jäid Jaani rühmas jagama Mihkel Kiik ning Jürgen Plaado. Peab mainima, et viimase rühma kõikide poistega oldi väga rahul.
Täname oma tööandjaid, kes olid nõus taas noortele tööd leidma. Samuti soovime tänada kultuurimaja Kannel kinopiletite eest parimatele töömurdjatele, kiirtoidukohta Chillin ja Võru Spordikeskust, kes vastavalt noortele tasuta pitsa ja sulgpalliväljaku kasutamise õiguse välja panid. Kogu maleva projekti toetasid Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Malevanoored jäid õpilasmalevaga väga rahule ning ootavad selle toimumist järgmisel aastal. Selleks räägiti tänavused rühmajuhid juba nõusse. Samuti on rühmad teinud omavahel kokkuleppeid, et kindlasti järgmisel aastal kohtuda. Toit on malevas aukohal ning noored oskavad tänusõnu öelda ka kokkadele. Loomulikult sooviksid noored suuremat palka, rohkem vaba aega ning pikemat malevavahetust. MTÜ Võru Noortekeskus planeerib malevat korraldada ka järgmisel aastal ning siinkohal kutsukski üles lapsevanemaid varakult oma laps malevarühma registreerida, sest tänavune aasta kinnitas, et soovijaid on palju ka viimasel minutil. Malevasuve lõpetab augustikuine riiklik kokkutulek, kuhu sõidavad ka meie noored.

Einike Mõttus
MTÜ Võru Noortekeskus
Juhataja