Malev 2013

  Jaani rühm Linna rühm
1 Kätriin Männiste Liisbeth Mäeots
2 Kelli Juhkam Ragne Uustalu
3 Mariann Toots Gert Rüütli
4 Jürgen Plaado Marit Osi
5 Ott Raa Elina Kardsepp
6 Joonas Kisand Robert Reiska
7 Kerttu Mölder Garmel Paloots
8 Markus Sõmer Kristin Räbovõitra
9 Keithlyn Kalinina Ketlin Koduvere
10 Hanna Allmann Henri Jürgenson
11 Hanna Jõemets Konstantin Yavnashan
12 Margus Isaak  
13 Kevin Marks  
14 Sandra Sillaste  
15 Liisa Matsi  
16 Triin Jõgeva  
17 Lenne Raa  

Võru Õpilasmalev toimub kahes vahetuses 1.juulist- 26. juulini 2013 ning kolmes rühmas. Ühte rühma võetakse vastu 18 õpilast vanuses 13-18 aastat (40 Võru linna ja 14 Võru valla sissekirjutusega). Maleva rühmad osalevad üleriigilisel malevlaste kokkutulekul.

18.juunil toimub malevlastele kohustuslik infopäev, kus räägitakse tööseadusandlusest ja tööohutusest. Lisaks jagatakse olulist infot töökorralduse kohta õpilasmalevas ning kohtutakse rühmajuhtidega.
Malevasuve alustame 1. juulist kahe rühmaga ning teine vahetus algab 15. juulil. Maleva vahetuse kestuseks on 12 päeva. Iga malevarühma 18 noorega on kaasas 2 laagrikasvataja kvalifikatsiooniga rühmajuhti. Liiklemine tööpaika ja tagasi käib kõikides vahetustes jalgratastega.

Majutuspaikadeks on Jaani ja Pikakannu koolimajad ning üks malevarühm on linnarühm (majutusega kodus). Noortele pakuvad tööd nii omavalitsused kui ka eraettevõtjad. Malevlased töötavad tööpäevadel 4 tundi päevas. Malevlaste töötasuks on vähemalt tunnitasu alammäär s.o. ,1,90 eurot. Tööandja instrueerib tööohutusest ja tutvustab vajadusel, olenevalt töö spetsiifikast, töövõtteid ning kvaliteedinõudeid.

Täpse laagrikava saavad malevlased esimesel laagripäeval.

Ülejäänud aja planeerivad malevarühma noored koostöös rühmajuhtidega. Püüame arvestada noorte erinevaid huve ja soove ning kaasata neid aktiivselt tegevustesse.

Maleva osalustasu on ööbimisega rühmas 37 EUR ning ööbimiseta rühmas 25 EUR.

Täiendav informatsioon:

Einike Mõttus
MTÜ Võru Noortekeskus
einike@vorunoortekeskus.ee
http://keskus.vorumaanoor.ee