Noorte(voli)kogud

Noorte(voli)kogu koosneb kohalikest noortest, kes on valitud võid volitatud osaluskogusse, et anda võimalus noortele kaasa rääkida kodanikke puudutavates küsimustes. Erinevates omavalitsustes on noortekogu tööpõhimõte ning ülesanded erinevad.
www.noortekogud.ee


Võrumaa Noortekogu

Asutatud 24.01.2006
Liikmeid: 19

Kontakt:
Esimees: Ave-Liis Kivest
aveliiskivest@gmail.com

vorumaanoortekogu@gmail.com

FB: Võrumaa Noortekogu


Võru linna noortekogu

Võru Linna Noortekogu ehk VUNU on noorte esinduskogu Võru linnas. Meie eesmärgiks on noorte arvamuse tutvustamine ning linnavalitsuse ja volikogu nõustamine noori puudutavatel teemadel. Lisaks tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid ning suurendada noorte omaalgatusvõimet KOV tasemel. Selle tulemusena on noortel rohkem võimalusi nii kohapeal kui ka laiemalt.

Kontakt:
Katariina Kraak
katariina.kraak@gmail.com
53048846
www.vorumaanoor.ee/vorunoortekogu