Projektidest

Võru Noortekeskus loob lisaväärtust noortele läbi erinevate projektide. Antud alamenüüst on võimalik leida informatsiooni erinevate käimasolevate projektide kohta.

----------------------------

2015 projektid:

Vabatahtlikuna tööle!

EVS "Colour Your Life"

"Klassid külla!"

NEET projekt

Rahvusvaheline noorsoovahetus "Milk the Cow"

----------------------------

2012 projektid:

 

ANK projekt "Avame noorte silmad"  (matkad, erinevad üritused)

ESF hanke teostamise raames 7-11-aastaste laager märtsis 2013

ESF hanke teostamine:

  • Meediaring
  • Tööelu tutvustavad tegevused (kohtumised, külastused, praktika)
  • NAF

EVS - Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 1 projekt "Quartiers en criese.."

Võrumaa Noorte Partnerlusseminar 2012

Kesköökoss 2012

Kodulehekülje arendamine