ESF

Võru Noortekeskus on üks Euroopa Sotsiaalfondi hanke teostajatest perioodil 2011/2012. Eesti Noorsootöö Keskuse ja MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse vahel seotud leping ESF vahendite abil programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" raames esitatud pakkumuse "Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste" tegevuste elluviimiseks.

Antud hanke abil on meil võimalus ka Võru noortele kompleksteenuse (meediaring, NAF ja tööelu tutvustavad tegevused) pakkumine ja mobiilse noorsootöö tegija välja koolitada. Antud projekti kohta on võimalik lugeda rohkem informatsiooni Eesti ANK koduleheküljelt.

Toetajad: Euroopa Sotsiaalfond