Emil Aništšenko

Võru Linna Noortekogu esimees

Küsimuste ja lisainfo soovi korral, palun võtta ühendust:

Emil Aništšenko

Võru Linna Noortekogu
Esimees
emil.anistsenko@gmail.com
53422989