Meie

Katariina Kraak (esimees)

Olen 15-aastane rõõmsameelne ja aktiivne neiu, kes oma vaba aega sisustab Võru Kunstikooli põhiõppes, loeb raamatuid või tegeleb spordiga ning on alati nõus teisi aitama. Õpin Võru Kesklinna Koolis ning olen kooli õpilasesinduse ja hoolekogu liige. VUNU esimees olen 2016. aasta sügisest ja iga emotsioon, mis on liitumisega kaasnenud, on positiivne. Olen leidnud uusi huvitavaid inimesi ja saanud rohkelt kogemusi.

 

Liis Kikas

Kõige paremini iseloomustab mind sõna innukus. Olen heameelega iga uue ja huvitava tegevuse juures käpp. Just nii olengi juhtinud Võru maakonnas varivalimisi ning korraldanud koos kaaslastega maakondlikku playback showd. Võru Gümnaasiumi 12. klassi ja õpilasesinduse  kõrvalt teen teadusringe Võru linna lasteaedades ja koordineerin Kaitseliidus Kreutzwaldi rühma tegevusi. Kodutütrena on mul võimalus olla ka Võrumaa maleva noortekogu KLOUN eesotsas.

Võru linna noortekogu liikmest esimeheks sain 2015. aastal. Selle aja jooksul olen mõistnud, kui tähtis on võetud kohustused ka lõpule viia. Soovin VUNU ja noori omavahel lähedasemaks muuta.

 

Mari-Liis Lokk

Olen Mari-Liis Lokk, õpin Parksepa Keskkoolis 12. klassis, 19-aastane. Olen ka reforminoor, vaba aega sisustan muude tegevustega, mis huvi pakuvad, näiteks sport.

 

Kätriin Mee

Mina olen sõbralik ja rõõmsameelne Kätriin. Olen sündinud 1998. aastal. Õpin Võru Gümnaasiumi 12. loodusklassis. Mulle meeldib modellindusega tegeleda, olen Piret Pilbergile modelliks. Olen ka aktiivne õpilasesinduse liige, seetõttu liitusin VUNUga. VUNUs olla on uhke ja hää!

 

Lilian Mõttus

Õpin Võru Gümnaasiumis ning kooli kõrvalt veedan enamjaolt iga vaba hetke tantsides JJ-Street’s ja Võru tantsukoolis. Kuulun ka juba aasta VUNU’se. VUNU’ga liitusin sõbra soovitusel.  Arvan, et see oli väärt otsus, kuna olen tutvunud väga toredate noortega. Soovin muuta Võru noorte elu põnevamaks läbi erinevate ürituste ja projektide.

 

Kadi Võro

Olen Kadi Võro ning õpin hetkel Võru Gümnaasiumi 10. klassis. Olen üsnagi abivalmis, seega kui midag vaja teha, siis aitan alati, kui oskan. Otsin alati võimalusi saada uusi kogemusi või oma silmaringi laiendada, haaran kinni kõigest, mis vähegi huvi pakub ning on teostatav. VUNUga liitusin eesmärgil aidata kaasa Võru noorte elu huvitavamaks tegemisel.

 

 Helina Härma

Ma õpin Võru Kreutzwaldi Koolis ning tegelen aktiivselt tantsuga. VUNU on mind hästi vastu võtnud ning leian, et pakkumine liituda Võru linna noortekoguga oli üks parimaid 2015. aastal. Tänu uutele vaatenurkadele olen õppinud nii mõndagi kasulikku ja loodan, et ka iga uus sõprusside jääb kestma.

 

Hanna Uibokand

Olen 15-aastane optimistlik ja sõbralik tütarlaps. Õpin Võru Kreutzwaldi Koolis. Vabal ajal tegelen tantsimise, laulmise ja spordiga. VUNU´s meeldib mulle anda oma panus, kaasa rääkida Võru noori puudutavates asjaoludes ja olla osa millestki suuremast.

 

Karolin Eks

Olen Karolin Eks, õpin küll Tartus Miina Härma Gümnaasiumis, kuid Võru ja noorte käekäik on mulle endiselt südamelähedane. Tartus olen MHG õpilasesinduse asepresident. VUNU-s olen ma eelkõige selle pärast, et aidata teostada noorte ideid ning esindada meie arvamust.

 

Anete Kõlli

Mina olen Anete ning hetkel õpin Miina Härma Gümnaasiumi 11. klassis. Kooli kõrvalt korraldan üritusi, löön kaasa Eesti Õpilasesinduste Liidu ja kooli õpilasesinduse töös, kirjutan koolilehte artikleid ja loen. Võtan uued väljakutsed rõõmuga vastu ning alati on mul mõni uus ettevõtmine käsil - see on ka põhjus, miks liitusin VUNUga.